CMT – 48 VSR

CIMAT 48 VSR TWINMašina se koristi za proveru da li postoje bilo kakvi dinamički fenomeni rotora na nominalnim brzinama, n.pr. savijanje rotora usled delovanja momenta sile. Balansiranje u punom opsegu broja obrtaja rotora produžava radni vek turbokompresora i otklanja neželjene efekte “sviždanja” turbokompresora.