Turbotest Pro

„Turbo Test“ poseduje sledeće mogućnosti:

 1. Podešavanje promenljive geometrije turbokompresora kalibracijom pritiska natpunjenja u skladu sa proizvođačkom specifikacijom i to
 • Podešavanje preko vijka na kućištu srca,Cimat Turbotest Pro
 • Podešavanje dužine ručice aktuatora,
 • Podešavanje položaja elektronskog aktuatora na njegovom nosaču,
 • Podešavanje ugaonog položaja kućišta na koje je elektronski aktuator fiksiran.

 

 1. Podešavanje promenljive geometrije turbokompresora kalibracijom protoka turbokompresora u skladu sa proizvođačkom specifikacijom i to:
 • Podešavanje preko vijka na kućištu srca,
 • Podešavanje dužine ručice aktuatora,
 • Podešavanje položaja elektronskog aktuatora na njegovom nosaču,
 • Podešavanje ugaonog položaja kućišta na koje je elektronski aktuator fiksiran.
 1. Merenje kompresorskih performansi turbokompresora i upoređenje sa istim originalnog turokompresora.

CIMAT TURBO TEST

CIMAT TURBO TEST1

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Provera curenja ulja na turbokompresoru.