Uzroci kvara turbine

Neredovna zamena ulja
Loš kvalitet materijala
Opiljci i prljavština u ulju
Lose podmazivanje
Strano telo u izduvnom ili usisnom sistemu

Neredovna zamena ulja

Redovno menjanje ulja je veoma bitan faktor zdravlja motora, iako je moderna tehnologija učinila puno u stvaranju dobrih i kvalitetnih ulja, i dalje imamo dva osnovna problema sa kojima moramo da se suočimo:

  • Strukturalna promena ulja
  • Kontaminacija ulja izazvana spoljnim faktorima

** Visoke temperature koje su prisutne u modernim dizel motorima mogu izazvati strukturalno menjanje ulja.

Ovakva reakcija proizvodi ugljenične materijale koje se sakupljaju i izazivaju probleme na ležajevima i svim ostalim pokretnim delovima motora. Oksidacija izaziva mešanje ugljovodonika u ulju sa kiseonikom , a to proizvodi organske kiseline kojih ima dve vrste ( Kiseline sa niskomm tačkom ključanja i kiseline koje su veoma korozivne)

Ovi nus efekti su odgovorni za nekoliko problema na dizel motorima i turbinama . Ako kiseline postanu učestalo zastupljene napašće ležajeve turbo kompresora i ostale delove izazivajući razne probleme. Takođe, one reaguju na preostalo ulje formirajuci gustu i masnu mulj koja se taloži po po celom motoru a posebno u filterima i na taj način otežava cirkulaciju ulja pa samim tim i podmazivanje vitalnih delova turbine.

** Za razliku od situacije gde ulje loše reaguje kada je izloženo visokim temperatirama i vazduhu, moramo pomenuti i ostale faktore koji stvaraju probleme sa uljem. Među njima su produkti sagorevanja goriva kao što su pepeo , čađ i ostale strane materije koje dospevaju kroz gorivo. Svi ovi elementi izazivajui zagađenje ulja.

Sam motor je izložen zamoru materijala samohavarisanjem i pritom proizvodi sitne metalne čestice koje nastaju usled trošenja. Te čestice će proći kroz ulje i doći do turbine ili će doprineti oksidiranju i ubrzati propadanje.

Loš kvalitet materijala

Usled pojave sve većeg broja proizvođača delova za motore i turbine, kvalitet u proizvodnji opada i cena izbija u prvi plan. U ovom slučaju je to veoma skupo rešenje jer može dovesti do kvara i na taj način prouzrokovati veću štetu nego korist. U našem servisu ugrađujemo samo originalne delove od renomiranim i dokazanih proizvođača.

Opiljci i prljavština u ulju

Mnogi majstori pretpostavljaju, sasvim pogrešno, da ukoliko popravljaju motore sa zaprljanim ili prerađenim uljem, da će filter ulja ukloniti svako strano telo pre nego što dospe do motora i, u našem slučaju do ležajeva turbine. To može biti veoma skupa greška .

Svi ovi materijali mogu da izazovu oštećenja ležaja turbine. Čestice prašine su dovoljno velike da blokiraju unutrašnjot ležajeva turbine i smanje cirkulaciju ulja u istom. Ležajevi turbine će se oštetiti pre glavnih ležajeva radilice motora jer ležaj turbine trpi ogromno opterećenje zbog velikog broja obrtaja u minutu.

Turbina koja se vrti na 80.000 obrtaja u tom trenutku ostvaruje brzinu lopatica od 1 100 kilometara na sat. Novije turbine mogu ostvariti brzinu lopatica od čak 1000 kilomatara na sat.

Lose podmazivanje

Demontirani turbokompresor ima kvar koji se ogleda u potrošnji ulja, a prema obliku i vrsti oštećenja delova pouzdano je utvrđeno da motor na kome je ugrađen ovaj turbokompresor ima efekat visokog pritiska ulja u karteru motora. Ovaj kvar turbokompresora prate i simptomi kvara na motoru kao što su gubitak snage, velika potrošnja ulja i beo ili plav dim na auspuhu. Karakterisitični znaci nasilnog propuštanja su pojavljivanje „živog ulja“ na turbinskoj strani. Kućište kompresora je u usisnoj zoni zaprljano uljem, pa s obzirom da turbo usisava vazduh, pomenuto ulje može doći samo sa oduška motora, tzv. „iberlaufa“. Ukoliko pregledate usisno crevo videćete da se ulje prostire od oduška prema turbokompresoru. Usled nekog problema na motoru pojavljuje se povišeni pritisak u karteru motora. Povišeni pritisak podiže nivo ulja u karteru, pa se „živo ulje“ pojavljuje na odušku motora i istovremeno, pošto je turbokompresor povezan sa karterom motora preko odvoda ulja turbokompresora pritisak ulja oprerećuje zaptivne karike u turbokompresoru, pa ulje nasilno prolazi na zaptivnim karikama iako one nisu fizički oštećene. Vremenom povišeni pritisak ulja u karteru oštećuje zaptivne karike turbokompresora, pa je neophodan remont turbokompresora.

Kod ove vrste kvara, obično veći deo potrošnje ulja je na motoru, a manji deo na turbokompresoru, pa se remontom turbokompresora ne rešava kompletan problem potrošnje ulja.

Strano telo u izduvnom ili usisnom sistemu

Ulazak stranog tela sa filtera za vazduh

Oštećenje turbokompresora je izazvano ulaskom stranog tela u kućište kompresora. Strano telo je oštetilo kompresorsko kolo sa čeone, ulazne strane koje se ogleda u lomljenju lopatica. Ovo oštećenje prouzrokuje pojavu debalansa rotora turbokompresora i samim tim i habanja ležajeva i zaptivnih karika turbokompresora. Kao krajnji rezultat imamo potrošnju ulja, motor nema snagu i pojavljuje se crni ili beli dim na auspuhu. Ovu pojavu često prati i piskav zvuk u radu turbokompresora. Strano telo se u usisnoj grani može naći usled oštećenja filtera za vazduh, usled rupe ili pukotine na crevima za vazduh ili ako su propale šelne na spojevima creva, ili ukoliko nije očišćena instalacija prilikom prethodnog remonta turbokompresora.

Pre ponovne ugradnje turbokompresora potrebno je pronaći odakle je turbokompresor uvukao strano telo i eliminisati mogućnost ponavljanja iste neželjene pojave,a to znači prekontrolisati i isprati creva usisne grane, proveriti i po potrebi zameniti šelne na crevima i zameniti filter za vazduh, u protivnom ponovo će doći do istog kvara.

Ulazak stranog tela sa motora

Do oštećenja turbokompresora, došlo je usled ulaska stranog tela u zonu rotacije turbinskog kola. Strano telo je moglo doći iz bloka motora (deo ventila, sedište grejača ili vođice), ali takođe, isti kvar može prouzrokovati i krzanje unutrašnjih zidova izduvne grane. Oštećenje rotora turbine dovodi do debalansa rotora turbokompresora, i samim tim i habanja ležajeva i zaptivnih karika turbokompresora, pa se pojavljuje potrošnja ulja, motor nema snagu i pojavljuje se beo ili plav dim na auspuhu.Ovu pojavu često prati i piskav zvuk u radu turbokompresora, a najčešće se ošteti i kompresorsko kolo. Pre ponovne ugradnje turbokompresora potrebno je pronaći odakle je došlo strano telo u turbokompresor i tako eliminisati uzrok kvara. U protivnom ponovo će se doći do istog oštećenja. To znači prekontrolisati izduvnu granu i proveriti stanje motora.